Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Posiedzenie Związku Powiatów Lubuskich

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 11 czerwca 2015 r. odbyło się I posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich, którego gospodarzem był powiat strzelecko-drezdenecki.
Zadaniami statutowymi Związku Powiatów Lubuskich są:
1) kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie baz danych numerycznej mapy ewidencyjnej (EGiB) w celu wymiany tych danych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a innymi rejestrami publicznymi za pośrednictwem teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN);
2) utworzenie lub przekształcenie dotychczasowej mapy zasadniczej do baz danych numerycznej mapy obiektowej mapy zasadniczej;
3) cyfryzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom oraz udostępnianie publiczne ogólnych danych ewidencyjnych poprzez GEOPORTAL;
4) założenie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

 

Członkowie Związku spotkali się aby podjąć decyzje dotyczące m.in.: przyjęcia Regulaminu Związku Powiatów Lubuskich, wyboru komisji rewizyjnej, wyboru przewodniczącego zgromadzenia, jak również ustalenia składu Zarządu Związku Powiatów Lubuskich.
Posiedzenie otworzył gospodarz powiatu strzelecko-drezdeneckiego, a zarazem najstarszy z obecnych starosta z terenu województwa lubuskiego Pan Edward Tyranowicz. W trakcie obrad przeprowadzono głosowania, w wyniku których wybrano władze związku.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich:
Zbigniew Szumski – starosta świebodziński

Skład Zarządu Związku Powiatów Lubuskich:
Przewodniczący:
Dariusz Wróblewski – starosta zielonogórski
Wiceprzewodniczący:
Patryk Lewicki – starosta sulęciński
Członkowie:
Małgorzata Domagała – starosta gorzowski
Edward Tyranowicz – starosta strzelecko-drezdenecki
Piotr Łuczyński – starosta słubicki

Skład Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Lubuskich:
Przewodniczący:
Bogusław Kierus – wicestarosta strzelecko-drezdenecki
Członkowie:
Grzegorz Majek – geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Słubicach
Krzysztof Janicki – geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim

 

Translate »