Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zawiadomienie o VII sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że
24 czerwca 2015 r. o godz. 13:00
w Sali Konferencyjnej (III piętro)
w Starostwie Powiatowym we Wschowie

odbędzie się

VII sesja
Rady Powiatu Wschowskiego

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli o realizacji zadań z zakresu nadzoru sanitarnego i stanie epidemiologicznym na terenie Powiatu Wschowskiego.
6. Informacja o stanie środowiska naturalnego w Powiecie i wykonania zadań w tym zakresie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
7. Informacja o działalności Domów Dziecka działających na terenie Powiatu Wschowskiego.
8. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2015.
11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Wschowskiego.
14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Aleksander Polański

Translate »