Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

V sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

11 marca br. w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyła się V sesja Rady Powiatu Wschowskiego.

Radni zapoznali się z funkcjonowaniem oraz planowanymi przedsięwzięciami Nowego Szpitala Sp. z o. o. we Wschowie –  prezentacji dokonała p. Prezes Małgorzata Barańska.

Z-ca Komendanta Policji we Wschowie mł. insp. Maciej Olejniczak wraz z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie Przemysławem Glińskim przedłożyli raport o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Wschowskim.

Podjęto również uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

Radni wybrali delegatów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku- w składzie: p. Marian Kulus oraz p. Krzysztof Olczyk.

Przewodniczącą Komisji Edukacji i Spraw Społecznych została p. Danuta Płończak.

Translate »