Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

“Zima na wodzie 2015”

Print Friendly, PDF & Email

26 lutego br. odbyły się ćwiczenia dotyczące „Organizacji i zasad prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistniałych zdarzeń niebezpiecznych na akwenach wodnych w okresie zimowym” pod kryptonimem „Zima na wodzie 2015”.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały zgodnie z Kalendarzowym Planem Zamierzeń Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz z rocznym planem szkolenia taktyczno-bojowego dla JRG we Wschowie.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania strażaków-ratowników do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych w okresie zimowym.

Ćwiczenie miało charakter szkolenia praktycznego z zakresu podejmowania działań ratowniczych na akwenach wodnych, dot. doskonalenia współdziałania w czasie działań ratowniczych PSP z OSP oraz organizacji systemu łączności na terenie prowadzonej akcji ratowniczej, zapoznanie ratowników ze specyfiką i charakterem organizacji działań na akwenach wodnych oraz z dostępnym na terenie powiatu wschowskiego sprzętem mogącym być wykorzystywanym podczas zdarzeń o powyższym charakterze, a także przestrzeganie zasad BHP podczas działań na akwenach wodnych.

W ćwiczeniu udział wzięli:  

– Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP we Wschowie,

– Jednostki OSP ze Sławy, Lginia i Wschowy,

– Jednostki współdziałające: WOPR Sława.

Podczas ćwiczeń przyjęto, że działaniami medycznymi stosownie do występujących obrażeń zajmują się ratownicy WOPR, którzy w punkcie medycznym pod okiem instruktora z ramienia KP PSP wykonywali podstawowe zabiegi w ramach kpp.

Ćwiczenia ukazały umiejętności ratowników w zakresie korzystania z wyposażenia do działań na wodzie, czy też lodzie. Poziom umiejętności i wiedzy ratowników w zakresie korzystania z wyposażenia wykorzystywanego podczas ćwiczeń jest widoczny. Zdecydowanie większa jest również pewność ratowników i przekonanie do możliwości oraz walorów użytkowych sprzętu z zakresu ratownictwa na wodzie.

W bieżącym roku odbędą się podobne ćwiczenia, co z pewnością przełoży się na poprawę świadomości oraz skuteczności ratowników podczas ewentualnych działań ratowniczych.

Zarząd Powiatu Wschowskiego przeznaczył środki pieniężne na sfinansowanie poczęstunku osobom uczestniczącym w ćwiczeniach.

Organizatorem ćwiczenia był Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

 

Translate »