Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Remont dróg powiatowych

Print Friendly, PDF & Email

Powiat Wschowski w bieżącym roku przystąpi do realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni dróg powiatowych poprzez wykonanie mikrodywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”.

W ramach w/w zadania wyremontowanych zostanie 17.468 mb dróg powiatowych, poprzez ułożenie mikrodywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal oraz wybudowana i przebudowana zostanie  infrastruktura towarzysząca przy tych drogach (budowa i przebudowa chodników oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej).

Zadaniem objęte zostaną następujące drogi:

–      1007F – w miejscowości Wyszanów (gm. Szlichtyngowa) wykonany zostanie mikrodywanik z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal na odcinku 800 mb.

–      1008F – na odcinku Konradowo-Zamysłów (gm. Wschowa, gm. Szlichtyngowa) wykonany zostanie mikrodywanik z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o długości 6.378 mb. W miejscowości Kandlewo wybudowany zostanie chodnik na odcinku 275 mb, a w miejscowości Konradowo zostanie przebudowany chodnik na odcinku 1.285 mb.

–      1010F – na odcinku Konradowo – Krzekotów (gm. Wschowa, gm. Szlichtyngowa) wykonany zostanie mikrodywanik z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o długości 3.200 mb na dwóch odrębnych odcinkach. W miejscowości Gola (gm. Szlichtyngowa) przebudowany zostanie chodnik na odcinku 1.210 mb.

–      1011F – na odcinku Lipinki – Krążkowo (gm. Sława) wykonany zostanie mikrodywanik z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o długości 4.640 mb na dwóch odrębnych odcinkach.

–      1016F – na odcinku Łupice-Wróblów (gm. Sława) wykonany zostanie mikrodywanik z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o długości 2.450 mb na dwóch odrębnych odcinkach. Między miejscowościami Śmieszkowo i Wróblów wykonana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa o długości 669 mb.

Na realizację zadania Powiat Wschowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 1.469.991,00 zł w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Całkowity planowany koszt zadania wynosi  2.939.982,00 zł.

Współpracę w zakresie realizacji zadania zadeklarowały gminy z terenu powiatu. Gminy Wschowa i Sława zobowiązały się do udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 150.000,00 zł, natomiast Gmina Szlichtyngowa 70.000,00 zł.

 

 

Translate »