Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Inwestycja „Przebudowa z rozbudową budynku internatu pod potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie” została zrealizowana z budżetu Powiatu Wschowskiego w kwocie 1.055.007,68 złotych oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 500.000,00 złotych. Projekt został przeznaczony na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Wartość umowy wyniosła 1 555 007,68 złotych brutto. Wykonawcą prac jest Firma Budowlano-Handlowa Ryszard Malcher, ul. Niewidziajły 12, 67-410 Sława.

 

Wyremontowano obiekt internatu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie stwarzając optymalne warunki dla uczniów niepełnosprawnym. Szczegółowy zakres robót obejmował kapitalny remont budynku, w zakres którego wchodziły roboty budowlane, nowa elewacja, wymiana pokrycia dachu i  wszystkich instalacji  oraz zagospodarowanie wokół budynku szkoły.

 

Obiekt został całkowicie przystosowany do możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W budynku została zainstalowana także winda o napędzie hydraulicznym, służąca do transportu osób niepełnosprawnych. Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zmienił się nie do poznania. W szkole wyremontowano wszystko od podstaw oraz dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Już 1 września 2015 roku dzieci będą mogły powitać nowy rok szkolny w wyremontowanym obiekcie.

 

Translate »