Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 28 stycznia 2015r. w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyła się narada dyrektorów szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Omawiano m.in. nowe zasady finansowania i rozliczania środków finansowych na specjalną organizację nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, realizację zadań pokontrolnych realizowanych przez służby zewnętrzne, analizowano budżety szkół i placówek, ustalono kwotę dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2015 zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela.

Translate »