Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Inwestycja ulicy Ogrodowej w Sławie

Print Friendly, PDF & Email

Pomysł przebudowy ulicy Ogrodowej w Sławie zrodził się na początku roku 2013, kiedy to planowaliśmy przygotowanie kolejnych projektów do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Standardem naszym jest to, że tego typu inwestycje konsultujemy z Gminami, prosząc o finansowy udział przy ich realizacji, w związku z możliwością uzyskania dodatkowych punktów za współdziałanie  samorządów.

Pierwotnie modernizacja miała polegać na remoncie jezdni, jednakże na wniosek burmistrza Sławy zdecydowaliśmy się znacząco rozszerzyć zakres prac o budowę nowych parkingów, całkowitą przebudowę chodników oraz zaplanowanie tzw. małej architektury, w tym zagospodarowania terenu.Gmina Sława zobowiązała się do wykonania dokumentacji projektowej oraz nieodpłatnego przekazania gruntów, w celu wykonania zadania w zakresie rozszerzonym.

We wrześniu 2013 roku Powiat Wschowski złożył wniosek do Wojewody Lubuskiego, który został bardzo dobrze oceniony przez ekspertów, ze względu na m.in. znaczącą poprawę bezpieczeństwa użytkowników tej ulicy.

Ostateczna informacja o przyznaniu dotacji nastąpiła wiosną 2014 roku i 13 maja br. podpisaliśmy umowę z Wojewodą Lubuskim na realizację tego zadania w tym roku. Po przetargu całkowity koszt to kwota 2 868 827,33 złotych z czego Wojewoda dofinansował 50 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 1 343 087,02 złotych, Powiat Wschowski 400 000 złotych, Gmina Sława 1 126 000 złotych. To zgodne współdziałanie doprowadziło do zrealizowania bardzo ważnej inwestycji drogowej dla wszystkich mieszkańców Sławy i nie tylko.

Translate »