Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zawiadomienie o XL sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

 ZAWIADOMIENIE

 

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że

27 października 2014 r. o godz. 1400

w Sali Konferencyjnej (III piętro)

w Starostwie Powiatowym we Wschowie

odbędzie się

 

XL sesja

Rady Powiatu Wschowskiego

 

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

4.Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego w Powiecie i wykonania zadań w tym zakresie.

5.Informacja Naczelnika o działalności Wydziału Komunikacji i Dróg w zakresie drogownictwa i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg w Powiecie Wschowskim.

6.Analiza oświadczeń majątkowych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2014 – 2024.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na  rok 2014.

10.Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

13.Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Ryszard Szumski

 

Translate »