Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

INWESTYCJE POWIATU WSCHOWSKIEGO

Print Friendly, PDF & Email

Jednym z priorytetowych zadań w zakresie infrastruktury drogowej, realizowanych przez Powiat Wschowski jest poprawa jakości nawierzchni dróg oraz budowa chodników. Rok 2014 obfituje w szereg znaczących inwestycji na drogach powiatowych.

1.Dotychczas wyremontowano chodniki:

* przy drodze powiatowej nr 1005 F, na ulicy Daszyńskiego we Wschowie od stacji paliw „BLISKA” do Przedszkola Sióstr Salezjanek na odcinku 130 metrów.

* przy drodze powiatowej nr 1004 F w miejscowości Siedlnica gmina Wschowa na odcinku 570 metrów.

* przy drodze powiatowej nr 1018 F w miejscowości Szreniawa gmina Sława na odcinku 410 metrów.

* przy drodze powiatowej nr 1010 F w miejscowości Gola na długości 350 metrów.

* przy drodze powiatowej nr 1008 F w miejscowości Kandlewo gmina Wschowa na długości 225 metrów.

* przy drodze powiatowej 1016F na ulicy Waryńskiego w Sławie na długości 580 metrów strona lewa, 425 metrów strona prawa.

2. W trakcie realizacji są zadania:

*  Chodnik przy drodze powiatowej nr 1011 F i 1017 F w miejscowości Lipinki gmina Sława na odcinku 150 metrów.

*  Budowa z przebudową  ulicy Ogrodowej w miejscowości Sława. W ramach inwestycji zaplanowano następujące prace:

1.Przebudowa nawierzchni ulicy i zjazdów

2.Budowa miejsc postojowych, przebudowa i budowa ciągów pieszych, budowa zatok autobusowych

3.Budowa kanalizacji deszczowe

4. Oświetlenie terenu w obrębie nowego pasa drogowego

5.Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej w obrębie pasa drogowego – bez przyłączy

6.Bariery ochronne na murach oporowych, wiaty w obrębie zatok autobusowych, usunięcie zieleni kolidujące z budową nowego pasa drogowego

7. Ułożenie jezdni z kostki brukowej z wpustami ściekowymi i przykanalikami

8.Kanalizacja sanitarna związana z przeniesieniem TOI-TOI, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne związane z budową zdroju, Zdrój, kanalizacja deszczowa związana z odwodnieniem dz. nr 210/3 wraz z przyłączem do kolektora głównego w drodze, przyłącza telekomunikacyjne, część architektoniczna dotycząca ulicy Ogrodowej (siedziska wzdłuż ciągu pieszego, zieleń wysoka i niska, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki żeliwne z łańcuchami odgradzające, tablica informacyjna).

*  Inwestycję realizowaną w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój pn. „Remont drogi nr 1006F Kowalewo – Kandlewo” podzielono na dwa zadania:

1.Remont chodnika w miejscowości Kowalewo na odcinku 160 metrów i  remont chodnika w miejscowości Jędrzychowice na długości 880 metrów – inwestycja została już zrealizowana.

2.Wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na odcinku Kowalewo – Jędrzychowice – Kandlewo o długości 4,5 km – w toku.

 

Podpisano umowę na przebudowę chodnika na ulicy Klasztornej we Wschowie na długości 148 metrów oraz przebudowę chodnika na ulicy Mickiewicza na odcinku 130 metrów.

Ogłoszono przetarg na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Śmieszkowo- etap III na długości 640 metrów.

Translate »