Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Posiedzenie Rady Programowej Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

Print Friendly, PDF & Email

17 września 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Przewodniczący Rady Programowej Lubuskiej WK OHP Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo wręczył Akta Powołania członkom Rady: m.in.  panu Staroście Powiatu Wschowskiego Markowi Boryczce.

Podasz spotkania zostały przedstawione  obszary działalności OHP i główne zadania Rady Programowej, a mianowicie inicjowanie współpracy z partnerami w zakresie wspólnych działań na rzecz zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczaniu społecznemu młodzieży, a także realizacji zadań w zakresie jej kształcenia. Opiniowanie przedsięwzięcia Wojewódzkiego Komendanta wynikających ze strategii rozwoju jednostki i zadań związanych z działalnością ustawową OHP, a także projektów, dokumentów, programów mających istotne znaczenie dla działań OHP wobec młodzieży. Przede wszystkim określenia potrzeb, wskazanie sposobów rozwiązywania problemów i przeciwdziałania bezrobociu. Rada Programowa wyraża swoje opinie i wnioski w formie uchwał zatwierdzonych przez wszystkich członków Rady.

Na zakończenie spotkania członkowie Rady programowej zwiedzali warsztaty zawodowe nowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania.

Translate »