Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

JUŻ PO RAZ SIÓDMY DZIAŁAJĄ Z FUNDACJĄ PZU

Print Friendly, PDF & Email

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu dotacyjnego Fundacji na najciekawsze inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Projekty realizowane w ramach konkursu mają służyć rozbudzeniu w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów. W tegorocznej edycji ocenie ekspertów poddanych było 134 wnioski. Dotacje otrzymało 20 organizacji, których projekty zostały najlepiej ocenione.

11 Sierpnia 2014r. otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość: …W imieniu Fundacji PZU serdecznie gratuluję Państwu zwycięstwa w konkursie „Z PZU po lekcjach”. Nasz projekt „Dobry wybór – piękne życie” zajął wysokie 8 miejsce i otrzymał dotację finansową w wysokości 35.620,20 zł. Informację otrzymaliśmy od prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” Mirosławy Budzińskiej i wiceprezes Renaty Rokickiej.

Co zawarte jest w projekcie?

Projekt przewiduje organizację zajęć z praktycznym udziałem uczniów gimnazjum i liceum z dziećmi z różną niepełnosprawnością w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Praktyka w ośrodku, z dziećmi z niepełnosprawnością od lekkiego do głębokiego, ze sprzężeniem ruchowym, autyzmem, niedowidzeniem ma na celu poznanie  i zdobycie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie jakiejkolwiek wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz dydaktycznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Zajęcia te dostarczą pierwszych doświadczeń pedagogicznych, zapoznają z metodami i formami pracy w szkole. Cześć doświadczeń uczniowie nabędą podczas wycieczek szkolnych. Istotnym celem praktyki jest pomoc uczniom w procesie samookreślenia zawodowego.

Zorganizowany i uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny i informacyjny prowadzony przez  terapeutów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Konsultacje zaplanowane są dla uczniów gimnazjum i liceum, którzy chcieliby dowiedzieć się i rozwiać wątpliwości lub upewnić się w wyborze ścieżki życiowej zgodnej ze swoją pasją, możliwościami i potrzebami. Wspólne działania były zaplanowane z dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana i Gimnazjum Językowego we Wschowie Elżbietą Przygodą.

Projekt to także  przygoda z ceramiką, którą  uczestnicy rozpoczną od zdobycia umiejętności dotyczących warsztatu pracy oraz narzędzi przydatnych w formowaniu przedmiotów glinianych. Następnie kolejno będą zgłębiać tajniki technologii ceramicznej.  Warsztaty będą odbywały się na terenie Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. W projekcie zaplanowaliśmy również wycieczki do Wrocławia do artystycznej pracowni ceramicznej na Akademii Sztuk Pięknych oraz do Fabryki Ceramiki w Bolesławcu. Będą one źródłem nowych inspiracji i wzbogacą wiedzę zdobytą podczas warsztatów. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa prac uczniów podczas odbywającego się co roku na terenie naszego miasta, Jarmarku Wyrobów Regionalnych. Będzie to okazja do zaprezentowania efektów wielomiesięcznej pracy co z pewnością da wiele satysfakcji i znacząco wpłynie na poczucie własnej wartości.

Pomysłodawczynie i koordynatorki projektu

Lucyna Kowalczykowska i Joanna Lewandowska

LOGO-CMYK

 

Translate »