Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Współpraca I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie oraz Peter-Paul-Cahensly-Schule

Print Friendly, PDF & Email

Współpraca I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie oraz Peter-Paul-Cahensly-Schule 
w Limburgu/Hesja trwa od 10 lat. Szkoły mają już długą tradycję  organizacji wymiany, którą nieustannie poszerzają o nowe oferty. Ponadto w ramach tej współpracy uczniowie obu szkół biorą udział od pięciu lat w zagranicznych praktykach zawodowych.

W połowie wakacji zakończyła się kolejna dwutygodniowa praktyka zagraniczna. Do firmy MUNDIPHARMA w Limburgu wyjechała uczennica klasy technikum ekonomicznego w I ZS Magdalena Czajkowska, a do firmy DOBROWOLSKI we Wschowie przyjechało dwóch uczniów technikum budowy maszyn z  PPC-Schule: Gabriel Moewis oraz Lukas Weifenbach.

Podczas praktyki Magda pracowała w dziale administracji jednej z wiodących w Niemczech firm farmaceutycznych, do których należy MUNDIPHARMA. Realizowała m.in. takie zadania, jak formatowanie oraz rozprowadzanie gazetki zakładowej, pomoc w opracowywaniu poczty przychodzącej, przygotowanie plakatów na warsztaty branżowe, udział w szkoleniu na temat socjalnych kompetencji pracowników. W opinii swojej opiekunki praktyk, Magda nie tylko sprostała  przydzielonym jej zadaniom, ale również wykazała się dużym zangażowaniem, błyskotliwością oraz uprzejmością. Praktyka była dla Magdy okazją do poszerzenia swojej znajomości języka niemieckiego, jak również próbą samodzielności.

Nieco łatwiej w kwestii samodzielności mieli praktykanci z PPC-Schule, którzy podczas dwóch tygodni praktyki w firmie DOBROWOLSKI we Wschowie, gdzie poznali szeroki zakres działalności firmy, realizowali przydzielone im zadania, a po pracy spędzali aktywnie czas wolny nad jeziorem w Lginiu, na wschowskim basenie oraz na wycieczkach do Leszna i do Poznania.

Na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom organizacji praktyki w firmie DOBROWOLSKI. Uczniowie poznali najpierw strukturę organizacyjną oraz zakres działalności firmy. Następnie otrzymali po jednym kompleksowym zadaniu, które realizowali każdy ze swoim opiekunem praktyki. Gabriel i Lukas wykazali się dużymi chęciami do pracy, zainteresowaniem oraz wiedzą z zakresu zagadnień technicznych. Praktyka wymagała wprawdzie dużego zaangażowania ze strony Zarządu firmy oraz organizatorki praktyki, ale zakończyła się pełnym sukcesem oraz zapewnieniem ze strony Zarządu firmy o dalszej współpracy z I Zespołem Szkół w ramach praktyk zagranicznych.

Na zakończenie, zarówno w Limburgu jak i we Wschowie, uczniowie otrzymali gratulacje, upominki oraz certyfikaty ukończenia praktyki. Cała trójka wróciła szczęśliwie do domu z nowym bagażem doświadczeń, który zaprocentuje z pewnością w ich życiu prywatnym i zawodowym.

Organizatorem praktyki z ramienia PPC-Schule był Sebastian Wendt, a z I ZS Beata Wasyliszyn i Marek Jarosz. Dofinansowania udzieliła Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Stowarzyszenie działające przy PPC-Schule oraz Rada Rodziców przy I ZS, a Biuro Promocji i Rozwoju przekazało niemieckim praktykantom materiały o Wschowie.

Dziękujemy!

Translate »