Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE 

RATOWNICTWO WODNE SŁAWA

Ogłasza zapisy na szkolenie ratownika wodnego,

w terminie; 09 – 17 sierpnia 2014 r.

Miejsce; Baza Ratownictwa Wodnego Sława, ośrodek PCK, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23

Cena kursu; 834 PL  kwota dofinansowania na osobę 375PL

Warunki uczestnictwa;

  • mieszkaniec województwa lubuskiego
  • wiek; ukończony 16 rok życia i więcej,
  • wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu na ratownika wodnego i dostarczenie jej do biura w bazie Ratownictwa Wodnego Sława w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23, teren ośrodka PCK
  • Biuro czynne w godzinach 1000-1800  

załącznik nr-1

dostarczenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w ratownictwie wodnym

załącznik nr-2

Szkolenie dofinansowane przez Wojewodę Lubuskiego obejmującego zadanie;

 „BEZPIECZNI NAD WODĄ”

Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń, kompletność dokumentów, opłata za szkolenie.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Kandydat po zdaniu egzaminu, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji pod numerem telefonu 601 689 999 lub e-mail: rws@rws.com.pl

 RWS

Translate »