Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 10 lipca 2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie powiatowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Wschowskiego.

Zebranych przywitał Starosta Marek Boryczka. W imieniu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych i Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych przemawiał Prezes Romuald Malinowski. Przedstawił możliwość pozyskania bezzwrotnych dotacji dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych w ramach projektu pn. „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich” oraz projekt „Rady Pożytku do Standardowego Użytku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie 8 instytucji na terenie 4 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

01 czerwca 2014 roku rozpoczęła się pierwsza edycja projektu TRAMPOLINA – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich w formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Mikrodotacje do 5 tysięcy złotych zostaną przyznane zgodnie z art. 16. ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie potencjału na terenie województwa lubuskiego grup nieformalnych, grup samopomocowych, organizacji pozarządowych słabo rozwiniętych infrastrukturalnie, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotacje, a ich roczny budżet nie może przekraczać 25 tysięcy zł.

Nabór wniosków – od 13.07.2014 do 14.08.2014

Ocena wniosków – od 15.08.2014 do 01.09.2014

Podpisanie umów na mikrodotację – od 03.09.2014 do 19.09.2014

Monitorowanie i kontrola realizatorów mikrodotacji – od 20.09.2014 do 20.12.2014

Więcej informacji  na stronie:  http://zlop.org.pl/?p=harmonogram

 

Translate »