Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

STAŻE DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU „WYKSZTAŁCENIE TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ”

Print Friendly, PDF & Email

Wraz z rozpoczęciem wakacji  30 uczniów i uczennic  I Zespołu Szkół we Wschowie rozpoczęło miesięczne staże zawodowe w ramach projektu „Wykształcenie Twoją Przyszłością”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki oraz Powiat Wschowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zaplanowano staże w następujących zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec oraz technik spedytor. Uczniowie otrzymują stypendia stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Stażyści  sprawdzą w realnym  miejscu pracy wiedzę, którą zdobywają podczas zajęć szkolnych, poznają swoje umiejętności i predyspozycje zawodowe, zdobędą informacje o firmie i wymagania, które należy spełnić, aby aplikować na określone stanowisko pracy. Mają szansę uzyskać dobre referencje oraz cenne kontakty, które ułatwią im w przyszłości  zdobycie pracy.

Staże odbywają się w następujących firmach:

Przedsiębiorstwo Handlowe Jarosław Tarka, „OLKAR” Grzegorz Końko, Hil-bus, DAX –Drgas Spółka Jawna,  „CLASSIC” Wojciechowska, Olejniczak, KAJA Komputer, Protekst Komputer, Komenda Powiatowa Policji we Wschowie, Softus Wojciech Urbanowicz, Biuro Rachunkowe Elżbieta Smolicz, Spółka Komunalna Wschowa, Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień, Biuro Rachunkowe Ewa Tomaszewska, Urząd Miejski w Sławie, UMiG  Wschowa, GAMA sklep meblowy w Sławie.

Dyrektor I ZS składa serdeczne podziękowania Właścicielom i Dyrekcji wyżej wymienionych firm za pomoc w realizacji staży zawodowych oraz okazywaną życzliwość i otwarcie na współpracę z naszą szkołą.

izs

 

 

Translate »