Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Powiat Wschowski w Związku Powiatów Lubuskich

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 04 lipca br. Przewodniczący Rad Powiatów na posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w Świebodzinie podpisali Statut Związku Powiatów Lubuskich i zgłoszenie utworzenia związku, co stanowi kontynuację procesu powołania ZPL. Powiat Wschowski reprezentował Starosta Marek Boryczka oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Strzałkowska.

Powiat Wschowski wraz z 11 innymi powiatami wchodzącymi w skład Województwa Lubuskiego jest członkiem Związku Powiatów Lubuskich (uchwała Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 14.04.2014r. w sprawie utworzenia ZWL).

Związek ma osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym. Jego siedzibą jest Świebodzin. Zasady funkcjonowania związku określa Statut. Celem związku jest wspólne, a przez to bardziej efektywne ubieganie się o środki finansowe w zbliżającej się interwencji unijnej 2014-2020. Priorytetowym zadaniem jest stworzenie projektu dotyczącego rozwiązania problemów z zakresu geodezji dla spełnienia wymagań nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym m.in. modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków, opracowanie baz danych numerycznej mapy ewidencyjnej (EGiB), a także utworzenie teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), jak również cyfryzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz założenie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Związek będzie miał również możliwość realizacji innych działań z zakresu zadań administracji powiatowej, m.in. trwają prace nad projektem z zakresu edukacji zawodowej, co stanowiło m.in. jeden z tematów dyskusji na Konwencie.

 

Translate »