Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

w imieniu Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych i Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych mam przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie powiatowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Wschowskiego.

Spotkanie odbędzie się 10 lipca 2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie – sala konferencyjna (III piętro).

Omawiane będą m.in. następujące kwestie:

1)      możliwość pozyskania bezzwrotnych dotacji dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych na zadania znajdujące się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki (do 5 tys. zł na rok) można będzie uzyskać w ramach projektu pn. „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”, który jest realizowany przez ZLOP. Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020;

2)      omówienie projektu „Rady Pożytku do Standardowego Użytku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie 8 instytucji na terenie 4 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawy jakości mechanizmów współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi.

                   Z poważaniem

                                                                                                                 w podpisie  Starosta

                                                   (-) Marek Boryczka

 

 

 

 

Translate »