Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Oferta dydaktyczna CKUiP

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

trzyletnie absolwenci szkół zawodowych mają możliwość pobierania nauki w trybie dwuletnim

SZKOŁY POLICEALNE

dwuletnie na podbudowie szkoły średniej

technik informatyk

technik administracji

technik rachunkowości

technik turystyki wiejskiej

florysta – roczna

KURSY KWALIFIKACYJNE ZAWODOWE – roczne

technik handlowiec

technik technologii żywności

technik mechanik

technik rolnik

technik informatyk

technik ekonomista

technik spedytor

sprzedawca

rolnik

technik usług fryzjerskich

technik urządzeń sanitarnych

technik budownictwa

technik technologii drewna

technik rachunkowości

technik administracji

technik turystyki wiejskiej

florysta

Mapa bitowa w ulotka ckuip

Translate »