Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

Dnia 25 czerwca 2014 roku w środę odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Wschowskiego, którego tematem było omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Wschowskiego oraz realizacji zadań w tym zakresie.

Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem Starosty Wschowskiego Marka Boryczki z udziałem Wicestarosty Wschowskiego Zbigniewa Semeniuka, a także kierowników jednostek organizacyjnych bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i porządek w administrowanym terenie, przedstawicieli urzędów miast i gmin, wiceprezes Nowego Szpitala we Wschowie oraz stali członkowie Komisji Bezpieczeństwa reprezentujący Radę Powiatu Wschowskiego.

Podczas posiedzenia analizowano przede wszystkim stan przygotowań służb i inspekcji oraz sił ratowniczych do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i mieszkańcom Powiatu w czasie sezonu letniego, związany z większą ilością osób na terenie Powiatu Wschowskiego w trakcie sezonu turystycznego 2014 roku, a w szczególności podczas organizowanych imprez masowych.

Analizowano zagrożenia wynikające ze zwiększonego ruchu turystycznego i związane z tym kwestie z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego Powiatu Wschowskiego. Sprawdzano procedury postępowania przy zabezpieczeniu medycznym i przygotowanie służby zdrowia do sezonu letniego oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów wypoczynku zbiorowego. Zamiarem było też wyeliminowanie negatywnych zjawisk i zdarzeń mogących zakłócić pobyt danych osób.

W końcowej ocenie stwierdzono właściwe przygotowanie służb do realizacji zadań, które będą wynikały w trakcie sezonu letniego.

 

Translate »