Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

11 czerwca 2014r.w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Najważniejszą kwestią obrad było przede wszystkim rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego i sprawozdania finansowego Powiatu za rok 2013 oraz udzielenie Zarządowi Powiatu Wschowskiego absolutorium z tego tytułu, które zostały zatwierdzone.

Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za rok 2013 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium (wraz z pozytywną opinią Komisji o powyższym sprawozdaniu) zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, 9 głosów za podjęciem uchwały,nikt nie był przeciw, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Translate »