Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Dążenie do przywrócenia Oddziału Pediatrycznego we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Dnia 23 maja br. w Międzyrzeczu odbyła się konferencja zorganizowana przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii dr n. med. Tomasza Jarmolińskiego dotycząca sytuacji Oddziałów Pediatrycznych na terenie Województwa Lubuskiego. W konferencji wzięła udział Konsultant Krajowy ds. Pediatrii prof. dr hab. med. Anna Dobrzańska, a także dyrektorzy szpitali oraz zaproszeni samorządowcy. Powiat Wschowski reprezentował Starosta Wschowski Marek Boryczka.

W trakcie konferencji poruszono trudną sytuację w dziedzinie pediatrii na terenie naszego województwa. Konsultanci podkreślili, że dostępność do oddziałów pediatrycznych jest znacząco ograniczona, co może mieć negatywny wpływ na rozwój młodego pokolenia. Pani Konsultant Krajowy uwypukliła, że szykują się zmiany ustawowe w zakresie przyznawania kontaktów i daje to dużą szansę na poprawę w zakresie medycyny wieku rozwojowego w Polsce, a co za tym idzie i w naszym województwie.

Prof. dr hab. med. Anna Dobrzańska zaakcentowała znaczącą rolę w tym zakresie samorządów lokalnych, poprzez ich wpływ na strategię rozwoju służby zdrowia na terenie województwa. Starosta Marek Boryczka w trakcie swojego wystąpienia zaznaczył, że Powiat Wschowski nigdy nie zgodził się na likwidację Oddziału Pediatrycznego w Nowym Szpitalu we Wschowie, gdyż ograniczyło to znacząco dostępność do tych usług. Przez taką sytuację notuje się bardzo dużą migrację poza teren naszego województwa m.in. do Leszna, Głogowa, Wolsztyna, a co za tym idzie-wypływ środków z naszego regionu. Ograniczona jest także możliwość pobytu rodziców z chorymi dziećmi, co ma niebagatelny wpływ na szybkość powrotu dziecka do zdrowia.

Starosta M. Boryczka wyjaśnił także, że właściciele Nowego Szpitala we Wschowie, chcieli zachować Oddział Pediatryczny, a co najważniejsze w dalszym ciągu wyrażają wolę przywrócenia tego oddziału i wyraził nadzieję, że dzięki zmieniającym się w przyszłości przepisom, wspólne działania Samorządu Powiatowego, a także Nowego Szpitala we Wschowie pozwolą na przywrócenie tak bardzo potrzebnego Oddziału Dziecięcego.

szpital

Translate »