Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Szkolenie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Szczebla Powiatowego

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 15-16 maja br. odbyło się w Sławie seminarium szkoleniowe pracowników służb geodezyjnych z terenu województwa Lubuskiego. Organizatorem szkolenia był Starosta Wschowski.

Na wstępie Starosta Wschowski Marek Boryczka podkreślił potężną wagę zainicjowanego przez powiaty Powstania Związków Powiatów Lubuskich w celu pozyskania środków unijnych na cyfryzację poszczególnych wydziałów Geodezji w województwie. Zdaniem Starostów jest to ogromna szansa na zmodernizowanie systemu geodezyjnego w niedługim czasie.

W spotkaniu udział wzięło 60 zaproszonych gości: Starosta Wschowski – Marek Boryczka, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Lubuskiego – Aleksander Bońka, Geodeta Województwa –  Roman Bąk, pracownik Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartografii – Andrzej Bylica, Geodeci Powiatowi, Kierownicy Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pracownicy poszczególnych Starostw.

Na zjeździe omówiono realizację zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej w  roku 2013 oraz najczęściej występujące nieprawidłowości w operatach przyjmowanych do zasobu geodezyjnego, ujawnione w wyniku przeprowadzonych kontroli w roku 2013. Ważnym tematem spotkania było omówienie projektu zmian Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

W spotkaniu wziął udział P. Krzysztof Borys – przedstawiciel Firmy GEOBID, który omówił zmiany wynikające z nowych rozporządzeń do zmienionego Prawa geodezyjnego w kontekście wprowadzania zmian w programach do prowadzenia map i części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

W trakcie szkolenia przedstawiciel Firmy CANON zaprezentował  urządzenie do druku wielkoformatowego – Oce ColorWave 650.

Starosta Wschowski Marek Boryczka dziękuje za zasponsorowanie swoich produktów przedsiębiorcom: Agrochamp sp.z.o.o. we Wschowie, Browar EDI w Nowej Wsi, Hajduk Grupa Producentów Pieczarek Sp.z.o.o. w Sławie, Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu ”Balcerzak ”, Piekarnia Gierczak we Wschowie.

 

Translate »