Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

WYKSZTAŁCENIE TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Print Friendly, PDF & Email

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Od 01.03 2014 do 28.02.2014r w I Zespołu Szkół we Wschowie realizowany jest  przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki oraz Powiat Wschowski projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w I ZS we Wschowie na kierunkach istotnych dla województwa lubuskiego.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: matematyka, język polski,
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: matematyka, język obcy, informatyka, koło zainteresowań Młody Przedsiębiorca,
zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,
doradztwo i opiekę psychologiczno – pedagogiczną, doradztwo edukacyjno- zawodowe.

 

Dla 30 uczestników projektu przewidziane są miesięczne staże zawodowe oraz stypendium stażowe.
Na potrzeby realizacji zajęć zakupione zostaną: rzutniki, laptopy, kasy fiskalne, komputery oraz materiały szkoleniowe dla uczestników projektu.

 

Translate »