Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ćwiczenie w zakresie Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej „LODOWA PUŁAPKA 2014”

Print Friendly, PDF & Email

27 lutego br. przeprowadzone zostało ćwiczenie zgodnie z Kalendarzowym Planem Zamierzeń Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie do działalności w sferze Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz zgodnie z rocznym planem szkolenia taktyczno-bojowego dla JRG we Wschowie.

Ćwiczenie dotyczyło „Organizacji i zasad prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia zdarzeń niebezpiecznych na zamarzniętych akwenach wodnych”, którego  celem było sprawdzenie przygotowania strażaków-ratowników do prowadzenia działań ratowniczych na zamarzniętych akwenach wodnych:

-zapoznanie ratowników ze specyfiką i charakterem organizacji działań na akwenach wodnych

-doskonalenie współdziałania w czasie działań ratowniczych PSP z OSP,

-doskonalenie organizacji systemu łączności na terenie prowadzonej akcji ratowniczej,

-przestrzeganie zasad BHP podczas działań na akwenach wodnych,

– zapoznanie ratowników z dostępnym na terenie powiatu sprzętem mogącym być wykorzystywanym podczas zdarzeń o powyższym charakterze.

Ćwiczenie miało charakter szkolenia praktycznego z zakresu podejmowania działań ratowniczych na akwenach wodnych. W ćwiczeniu wzięli udział strażacy z JRG we Wschowie oraz wytypowane jednostki  OSP ze Wschowy, Sławy i Lginia. Idea ćwiczenia była taka, że każdy z podmiotów biorących udział w ćwiczeniu powinien podjąć działania ratownicze w stosunku do zaistniałej sytuacji głównie w oparciu o posiadany sprzęt i umiejętności nabyte w trakcie bieżących szkoleń. Ćwiczenie wykorzystywane zostanie również w celu prezentacji sprzętu specjalistycznego z zakresu ratownictwa wodnego i będącego na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Wschowskiego.

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniu :

-Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie,

– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie,

– Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP we Wschowie,

– Jednostki OSP biorące udział w ćwiczeniu.

Ćwiczenie miało charakter zajęć praktycznych realizowanych w postaci powtarzalnych przez kolejne zespoły założeń praktycznych. Dodatkowo ćwiczenie zostało rozbudowane o wątek związany z użyciem łodzi stanowiącej wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Na koniec podsumowania ćwiczenia dokonał Z-ca Komendanta PSP we Wschowie Pan bryg. Tomasz Sosnowski oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Andrzej Andrusiak. Organizatorem ćwiczenia był Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. W ćwiczeniu uczestniczyło 37 osób.

Translate »