Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Walne Zgromadzenie Delegatów Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

27 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie, na którym podsumowano prace melioracyjne wykonane w roku 2013. Dokonano analizy pracy Przewodniczącego Spółki, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po wysłuchaniu sprawozdań Walne Zgromadzenie Delegatów udzieliło absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zatwierdzony został plan i harmonogram prac melioracyjnych w roku 2014. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2014 zakłada składki na poziomie 354 860 zł oraz dotację w wysokości 166 000 zł, z czego dotacja Starostwa Powiatowego we Wschowie w kwocie  50 000 zł. Łączna suma przeznaczona na prace melioracyjne wynosi 520 860zł. W roku 2014 planuje się odbudowę 37,2 km rowów, wykaszanie trawę na 47,4 km oraz czyszczenia drenażu, na wartość 67 050 zł. Prace będą wykonywane przez własną grupę melioracyjną, firmy zewnętrzne oraz pracowników pracujących w programie „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”. W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy planowane jest zatrudnienie pięciu osób bezrobotnych.

 

Wśród przybytych zaproszonych gości obecni byli:

– Marek Boryczka- Starosta Wschowski,

– Zbigniew Semeniuk- Wicestarosta Wschowski,

– Jan Wardecki- Burmistrz Gminy Szlichtyngowa,

– Krzysztof Grabka- Burmistrz Gminy Wschowa,

– Halina Dąbrowska- Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

– Zygmunt Muszyński- Zastępca Dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ,

– Jerzy Malicki-Kierownik Inspektoratu LZMiUW,

– Edmunt Prekurat- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie,

– Czesław Kryszkiewicz- Prezes Zarządu HZZ Osowa Sień Sp.z.o.o.

– Dariusz Kliber- LZMiUW Inspektorat w Nowej Soli.

Translate »