Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ogłoszenie o wynikach II otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Print Friendly, PDF & Email

Wschowa, dnia 30.12.2013 r.

PCPR.3060.01.2013

Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku II otwartego konkursu ofert ogłoszonego na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie otrzymano w terminie ofertę Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Poznańska.

Ofertę zaakceptowano na posiedzeniu Zarządu w dniu 30.12.2013r. oraz zdecydowano o zleceniu realizacji zadania i udzieleniu dotacji na ten cel na lata 2014-2018.

Na realizację zadania przeznacza się w 2014r. kwotę 852.720,00 złotych. Kwota planowana na realizację zadania w latach następnych – 852.720,00 zł rocznie. Jednakże, dotacja uzależniona będzie od liczby mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r., a także mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem oraz od wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Lubuskiego na każdy rok budżetowy.

Powiat Wschowski przekaże na realizację zadania kwotę nie mniejszą niż wysokość przyznanej dotacji. Zastrzega się, że przekazywana dotacja może ulec zmianie wraz ze zmianą liczby mieszkańców.

W podpisie
(-) Marek Boryczka
Starosta

Translate »