Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych

Print Friendly, PDF & Email

 

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr EP.524.3.2013

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że:

1.    Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr EP.524.3.2013 na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

2.    W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.

3.    Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej (wzór stanowi załącznik nr 3) do dnia 31.12.2013 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

4.    Miejsce zgłaszania kandydatów:

Starostwo Powiatowe we Wschowie

Pl. Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa

sekretariat, II piętro – pokój 204

komisja i załącznik nr 3

 

Translate »