Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Informacja o unieważnieniu konkursu na wykonanie zadania „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”

Print Friendly, PDF & Email

Wschowa, dnia 03.12.2013 r.

PCPR.3060.01.2013

 

Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego ogłoszonego zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) na wykonanie zadania Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie” otrzymano ofertę Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Poznańska.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 03.12.2013 r. ze względu na występujące błędy w przedłożonej ofercie zdecydował o unieważnieniu konkursu i ogłoszeniu nowego na w/w zadanie.

 

Tablica ogłoszeń
BIP
Strona internetowa
a/a

Translate »