Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Remont sali gimnastycznej ILO we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowano w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Przedmiotem inwestycji był remont budynku sali sportowej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana przy ul Jana Matejki 1 we Wschowie. Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia była poprawa stanu technicznego obiektu oraz przystosowanie go do przepisów bezpieczeństwa.

 

Zakres robót remontowych obejmował:
– roboty budowlane: rozebranie istniejącej podłogi drewnianej z konstrukcją nośną i posadzki z płytek wersowych, wykucie z muru stalowych krat okiennych, drabinek gimnastycznych i tablic do gry w koszykówkę, skucie fragmentów „odparzonych” tynków wewnętrznych, uzupełnienie tynków na ścianach, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i warstwy wyrównawczej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki, wykonanie warstwy wyrównawczej jako podłoże pod podłogę sportową, osadzenie elementów osprzętu (kotwy i tuleje), przebudowanie dwóch skrzydeł okiennych drewnianych w zakresie zmiany usytuowania zawiasów z bocznego na dolne, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, wiązarów drewnianych stropodachu, ścian i sufitów, wykonanie posadzki z płytek gresowych, montaż podłogi sportowej z systemowych paneli drewnianych, montaż wyposażenia sali sportowej: 4 szt. tablic do gry w koszykówkę 1 zestawu do gry w siatkówkę, 10 kompletów siatek ochronnych na okna, 4 szt. drabinek gimnastycznych podwójnych,
– roboty instalacyjne, m.in. wymiana starej instalacji c.o. i elektrycznej.

 

Remont sali poprzez poprawę stanu technicznego obiektu oraz przystosowanie go do przepisów bezpieczeństwa, przyczynił się do stworzenia odpowiednich warunków uprawiania sportu dla lokalnej społeczności, a tym samym do popularyzacji aktywnego stylu życia.

 

Całkowity koszt inwestycji – 169.527,00 zł
w tym:
– Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 55.900,00 zł,
– wkład własny Powiatu Wschowskiego – 113.627,00 zł

 

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. 

 

MSiT-poziom

 

 

Translate »