Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zaproszenie szkół do udziału w V edycji konkursu “Otwarta szkoła”

Print Friendly, PDF & Email

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”

Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.

W konkursie mogą brać udział zespoły składające się ze szkoły oraz organizacji pozarządowej, które w terminie pomiędzy 1 września 2011 roku a 10 czerwca 2013 r. realizowały wspólny projekt.

Projekty mogą być zgłaszane w jednym z czterech obszarów tematycznych: ”Bezpieczeństwo”, „Edukacja prawna”  „Edukacja obywatelska” oraz „Edukacja globalna i międzykulturowa”.

Termin zgłoszeń upływa 15 września 2013 roku. Formularz zgłoszenia należy wypełnić wyłącznie w internetowym generatorze dostępnym pod adresem formularze.otwartaszkola.org. Więcej szczegółów dot. konkursu na stronie internetowej http://www.otwartaszkola.org/

os logo_fed_granat_small logo_men

Translate »