Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

28 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Przedmiotem piątkowych obrad było przede wszystkim rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego i sprawozdania finansowego Powiatu za rok 2012 oraz udzielenie Zarządowi Powiatu Wschowskiego absolutorium z tego tytułu.

Przed otwarciem obrad Przewodniczący Rady Ryszard Szumski i Starosta Wschowski Marek Boryczka wręczyli Prezesowi Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. w Przyczynie Górnej Czesławowi Kryszkiewiczowi list gratulacyjny i pamiątkową statuetkę z okazji zdobycia tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2012 w kategorii Firmy. Jest to szczególny i ważny tytuł przyznawany indywidualnym gospodarstwom rolnym i firmom branży rolnej w Polsce. Prezes HZZ Osowa Sień Cz. Kryszkiewicz przekazał folder wydany z okazji 20-lecia konkursu AgroLiga zawierający informację o największych i najlepszych w AgroLidze indywidualnych gospodarstwach rolnych i firmach rolniczych.

W dalszej części obrad Rada Powiatu Wschowskiego zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Powiatu Wschowskiego z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za rok 2012 oraz sprawozdanie finansowe budżetu Powiatu za rok 2012. Następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Powiatu Wschowskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Wschowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za rok 2012 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium (wraz z pozytywną opinią Komisji o powyższym sprawozdaniu) zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze. Za udzieleniem absolutorium głosowało 9 radnych, 4 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Ponadto wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie podtrzymano ważność wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej z 2011 r. NSA swoim wyrokiem uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który kwestionował ważność wyboru Komisji Rewizyjnej, w której skład nie wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów, jeśli kluby nie zgłaszają swoich przedstawicieli.

 

Translate »