Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Projekt modernizacji drogi krajowej nr 12 i utworzenia korytarza komunikacyjnego

Print Friendly, PDF & Email

22 marca 2013 r. w Głogowie odbyła się konferencja poświęcona projektowi utworzenia korytarza komunikacyjnego, opartego o drogę krajową nr 12. Zdaniem organizatorów jest to stworzenie określonej ilości dróg, obwodnic, mostów, a także miejsca inwestycji i pracy dla wielu firm i osób. W ramach tej wizji przedstawiciele samorządów wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych dyskutowali nad podjęciem odpowiednich kroków, celem realizacji inwestycji. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Głogowskiej, a wzięli w nim udział między innymi burmistrzowie Wschowy i Szlichtyngowej oraz Członek Zarządu Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło.

Koncepcja utworzenia korytarza komunikacyjnego w oparciu o drogę krajową nr 12 polega na połączeniu drogą szybkiego ruchu Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska, Wielkopolski i Saksonii. Dzięki temu rozwiązaniu korytarz łączyłby jednocześnie drogi S3 i S5 oraz autostrady, a także dawałby możliwość szybkiego połączenia komunikacyjnego z Polską centralną oraz Saksonią.

Na piątkowej konferencji specjalnie przygotowaną ekspertyzę, poświęconą korzyściom utworzenia korytarza komunikacyjnego, przedstawił dr hab. prof. Polskiej Akademii Nauk, Tomasz Komornicki .

Projektem byli zainteresowani wszyscy przedstawiciele samorządów Głogowa, Wschowy, Szlichtyngowej oraz Bolesławca. Samorządy wojewódzkie w swoich strategiach nie uwzględniają jeszcze tego projektu, ale spotyka się on z coraz większym zainteresowaniem.

Na koniec konferencji wszyscy uczestnicy podjęli decyzję o utworzeniu grupy roboczej, w skład której wchodzić będą reprezentanci poszczególnych samorządów.

Zadania, jakie sobie postawili w najbliższej przyszłości, to między innymi – ujęcie omawianego korytarza komunikacyjnego w dokumentach strategicznych, w tym w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej i planistycznych, a także w stanowiskach negocjacyjnych samorządów województw ze stroną rządową.

szczegółowe relacje na zw.pl

materiał i zdjęcia: zw.pl

Translate »