Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Likwidacja sądów rejonowych przed Trybunałem Konstytucyjnym

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 21 marca br. w Warszawie odbyła się rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie tworzenia i znoszenia sądów powszechnych oraz ich siedzib i obszarów właściwości. W rozprawie uczestniczyli przedstawiciele samorządów, w których z dniem 1 stycznia 2013 r. zlikwidowano sądy rejonowe tworząc w ich miejsce Wydziały Zamiejscowe innych Sądów Rejonowych.

Ze Wschowy w rozprawie uczestniczył Wicestarosta Wschowski Zbigniew Semeniuk i Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Krzysztof Grabka.

Trybunał rozpatrzył połączone wnioski Polskiego Stronnictwa Ludowego i Krajowej Rady Sądowniczej o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów, na podstawie których Minister Sprawiedliwości wydał swoje rozporządzenie.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonym 27 marca br., podstawa prawna, na mocy której Minister Sprawiedliwości – Jarosław Gowin wydał rozporządzenie znoszące 79 sądów rejonowych jest zgodna z Konstytucją. Z piętnastu sędziów TK, czterech jednak złożyło zdania odrębne. To oznacza, iż Minister Sprawiedliwości miał prawo znieść sądy rejonowe rozporządzeniem, jednakże nie ma zakazu tworzenia lub znoszenia sądów ustawą.

Obecnie w Sejmie RP rozpatrywany jest obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która niebawem zostanie skierowana do drugiego czytania.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych

zdjęcia: Powiat Wolsztyński

Translate »