Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

II Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 8 marca 2013 roku odbył się II Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego pod hasłem “Miejsce na mądre decyzje”. Impreza adresowana była do uczniów VI klas szkół podstawowych, gimnazjalistów  oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Festiwal to miejsce, w którym szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z powiatu wschowskiego mogły zaprezentować się uczniom, w sposób niekonwencjonalny, ciekawy i kreatywny – zachęcając tym samym młodzież do wyboru najlepszej dla nich szkoły.

W tym roku oferta festiwalowa została poszerzona o uczelnie wyższe, z myślą o przyszłych absolwentach szkół ponadgimnazjalnych – Uniwersytet Zielonogórski, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową z Sulechowa i Leszna oraz Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Cieszymy się, że w tym roku udało się nam gościć Cech Rzemiosł Różnych, Policję i Strażaków, dzięki, którym młodzież u źródła mogła dowiedzieć się o interesującym ją zawodzie.

Stanowisko Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie również cieszyło się dużą popularnością. Uczniowie byli zainteresowani ofertą działu Poradnictwa Zawodowego oraz możliwością przeprowadzenia na miejscu testu komputerowego Predyspozycji Zawodowych.

Z analizy wpisów, których odwiedzający mogli dokonać podczas trwania Festiwalu wynika, iż większość liczy na cykliczność przedsięwzięcia i dalsze poszerzanie oferty, doceniając wysoki poziom imprezy oraz ogromną rolę, jaką pełni w planowaniu ścieżki kariery szkolno – zawodowej każdego ucznia.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie

Inne materiały nt. Festiwalu Szkół

Translate »