Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

ZAWIADOMIENIE

 

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że

27 marca 2013 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej (III piętro)

w Starostwie Powiatowym we Wschowie

odbędzie się

 

XXVI sesja

Rady Powiatu Wschowskiego

Porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad.

2.         Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

4.       Informacja Okręgowego Inspektora Pracy o stanie praworządności w stosunkach pracy oraz stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach Powiatu Wschowskiego.

5.       Informacja Kierownika Oddziału Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o realizacji zadań.

6.       Informacja o działalności Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju we Wschowie.

7.       Informacja o stanie przygotowań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom – działalność Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie.

8.         Sprawozdanie z realizacji programu współpracyz organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku.

10.      Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu zadania polegającego na objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży autystycznej z terenu Powiatu Wschowskiego.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wyłączonej z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Serbach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych Rady Powiatu Wschowskiego.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2013.

17.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

18.    Interpelacje i zapytania radnych.

19.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.    Wolne wnioski i zapytania.

21.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ryszard Szumski

Translate »