Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

II edycja otwartego konkursu – Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013

Print Friendly, PDF & Email

Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej informuje, że 6 marca 2013 r. została ogłoszona II edycja otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013.
Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dotację w ramach konkursu są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Więcej szczegółów w załączniku oraz na stronach www.mpips.gov.pl <http://www.mpips.gov.pl> (tu znajduje się gemerator  ASOS 2013) oraz www.pożytek.gov.pl <http://www.pożytek.gov.pl>.
Zapraszamy wszystkich uprawnionych do udziału w konkursie.

ASOS ogloszenie II edycja z logo

Translate »