Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Gimnazjum Językowe w gronie najlepszych

Print Friendly, PDF & Email

ILOW piątek 1 marca do Gimnazjum Językowego we Wschowie nadeszła dobra wiadomość z Narodowej Agencji. Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji zajmująca się programem „Comenius  – Uczenie się przez całe życie” wyróżniła realizowany przez szkołę w latach 2010-2012 projekt LLP Comenius „Zjednoczeni w Europie przez tradycję i kulturę”, przyznając mu status „przykładu dobrej praktyki”. Dzięki temu praca uczniów, nauczycieli, a także rodziców została doceniona, a szkoła znalazła się w elitarnym gronie najlepszych projektów realizowanych w latach 2010-2012.

Warto dodać, że obecnie Gimnazjum Językowe realizuje kolejny projekt Comenius, dotyczący zdrowego stylu życia, a uczniowie w nim uczestniczący za kilka dni wezmą udział w konferencji na Sardynii we Włoszech.

A oto fragment listu przesłany do szkoły przez Narodową Agencję.

Warszawa, 1.03.13

Szanowni Państwo,

W styczniu 2012 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną nadesłanych przez Państwa raportów końcowych z realizacji Partnerskich Projektów Szkół. Serdecznie dziękujemy za terminowe przesłanie raportów oraz – przede wszystkim – za dwa lata ciężkiej pracy w projekcie! Zdajemy sobie sprawę, że z wysoką jakością Państwa działań wiąże się wysiłek całej społeczności szkolnej, a także rodziców i szkół partnerskich. Jesteśmy niezwykle dumni z Państwa dokonań.

Jak co roku, projekty najwyżej ocenione przez pracowników Narodowej Agencji otrzymują status „przykładów dobrej praktyki”. Kryteria, którymi się kierujemy, to innowacyjność, realizacja celów zaplanowanych na etapie wnioskowania o dofinansowanie, zapewnienie trwałości efektów projektu, wpływ na uczniów, nauczycieli, społeczność lokalną. Zdarza się, że projekt oczaruje nas zaskakującymi rozwiązaniami, ważnym tematem, który porusza, szczególnym udziałem uczniów i nauczycieli.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że znaleźli się Państwo w elitarnym gronie najlepszych projektów realizowanych w latach 2010-2012.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami za wspaniałą pracę,

Julia Płachecka

Program “Uczenie się przez całe życie”(LLP)

Comenius – Partnerskie Projekty Szkół

Agata Karolczyk-Aplas
Koordynator Projektów Międzynarodowych
w Gimnazjum Językowym we Wschowie

Translate »