Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że

20 lutego 2013 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej (III piętro)

w Starostwie Powiatowym we Wschowie

odbędzie się

XXV sesja

Rady Powiatu Wschowskiego

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

3.      Informacja o wykonaniu zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4.      Informacja o wykonaniu zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2012 i plany na rok 2013.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju  sądów powszechnych.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.  

7.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2013 – 2028.

8.        Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

9.        Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.    Wolne wnioski i zapytania.

12.    Zamknięcie obrad.

  

Przewodniczący Rady

/-/ Ryszard Szumski

Translate »