Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Spotkanie z Klubem Parlamentarnym PSL w obronie sądów rejonowych

Print Friendly, PDF & Email

22 stycznia 2013 r. Wicestarosta Wschowski Zbigniew Semeniuk uczestniczył w kolejnym już spotkaniu Klubu Parlamentarnego PSL z przedstawicielami 79 powiatów i miast, w których z dniem 1 stycznia 2013 r. zniesiono sądy rejonowe tworząc wydziały zamiejscowe sąsiednich sądów. Gminę Wschowa reprezentował Zastępca Burmistrza Stanisław Kowalczyk. W spotkaniu uczestniczyli także mec. Wojciech Błaszczyk, szef Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wnoszącego obywatelski projekt ustawy w sprawie przywrócenia struktury sądownictwa sprzed 1 stycznia 2013 r. oraz Poseł Ryszard Kalisz Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Samorządy, niektóre kluby parlamentarne oraz środowiska prawnicze (skupiające m.in. sędziów, adwokatów i notariuszy) od początku sprzeciwiają się reformie. Skutki wprowadzenia zmian oceniane są negatywnie – spowodowały chaos oraz pozbawiły część powiatów ważnej instytucji publicznej osłabiając je. Likwidacji sądów sprzeciwia się także Komitet Inicjatywy Ustawodawczej (utworzony przez przedstawicieli samorządów oraz środowisk prawniczych), który w dniu 31 maja 2012 r. przedłożył pod obrady Sejmu obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Projekt ten przede wszystkim przywraca zasadę, że sądy tworzy się i znosi w drodze ustawy, a nie poprzez rozporządzenie ministra.

Podczas wtorkowego spotkania przedstawiono także opinię prawną opracowaną na zlecenie Biura Analiz Sejmowych przez prof. Bogusława Banaszaka, która stwierdza, iż ustrój sądów powszechnych, ich struktura organizacyjna może być regulowana tylko poprzez ustawę. Opinia ta wspiera tym samym zasadność obywatelskiego projektu ustawy. Przedstawione wyniki analizy prawa wskazują, że duże szanse na pozytywne rozpatrzenie ma wniosek PSL o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z art. 176 Konstytucji obecnych przepisów zezwalających na zmiany w strukturze sądowniczej w drodze rozporządzenia. W sprawie sądów wniosek do TK złożyła także Krajowa Rada Sądownicza.

Obecnie sprawa sądów w Polsce jest w Parlamencie RP. Od zaangażowania i decyzji Parlamentarzystów zależy jej powodzenie. Na razie prace nad rozpatrzeniem obywatelskim projektem ustawy wstrzymano do czasu wydania wyroku przez Trybunał.

Translate »