Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że

30 stycznia 2013 r. o godz. 12.00

w Sali Konferencyjnej (III piętro)

w Starostwie Powiatowym we Wschowie

odbędzie się 

 

XXIV sesja

Rady Powiatu Wschowskiego

Porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad.

2.         Przypomnienie porządku obrad i jego zmiany.

3.         Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

4.         Informacja o działalności Nowego Szpitala we Wschowie.

5.         Informacja o działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie.

6.         Sprawozdanie Starosty Wschowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku we Wschowie za rok 2012.

7.         Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wschowski w 2012 r.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/197/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 25.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wyłączonej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 25.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 11.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły wyłączonej z I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 11.

13.     Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkół z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, Plac Kosynierów 1.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wyłączonych z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

16.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2013.

18.     Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

19.     Interpelacje i zapytania radnych.

20.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21.     Wolne wnioski i zapytania.

22.     Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ryszard Szumski

Translate »