Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów Województwa Lubuskiego

Print Friendly, PDF & Email

Starostwo Powiatowe we Wschowie, w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz pozostałymi powiatami z województwa lubuskiego zrealizowało projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów Województwa Lubuskiego” w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Do Starostwa Powiatowego we Wschowie wpłynęło 179 wniosków. Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego przyznała stypendia 173 studentom z terenu Powiatu Wschowskiego (99 studentów otrzymało stypendia w ramach listy podstawowej, natomiast 74 studentów zakwalifikowanych zostało w ramach listy rezerwowej), 6 wniosków o przyznanie stypendium zostało odrzuconych.

Stypendium przyznawane było za okres maksymalnie 10 miesięcy za rok akademicki 2008/2009, a jego wysokość wynosiła 350 zł miesięcznie. Stypendia przekazane zostały studentom w formie jednorazowej wypłaty. W sumie Starostwo Powiatowe we Wschowie wypłaciło stypendia unijne dla studentów na łączną kwotę 603.400,00 zł.

O stypendia mogli ubiegać się studenci studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych z terenu Powiatu Wschowskiego, którzy pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż 504 zł netto miesięcznie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583 zł netto.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Translate »