Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przebudowa infrastruktury technicznej i utworzenie sal dydaktycznych w CKUiP we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Projekt został zrealizowany w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, w którego skład wchodzą ponadgimnazjalne szkoły techniczne, Liceum Ogólnokształcące oraz Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Obecnie w placówce tej kształci się 379 uczniów.

W ramach projektu przebudowano dwie kotłownie węglowe znajdujące się w budynku szkoły i internatu oraz stołówki na gazowe kotłownie kondensacyjne o mocy 120 i 225 kW, przebudowano instalację centralnego ogrzewania w obu budynkach, wymieniono okna oraz utworzono i wyposażono dwie nowe pracownie – salę wykładową oraz pracownię gastronomiczną przeznaczoną do praktycznej nauki zawodu.

Całkowity koszt projektu – 890 407,64 zł

w tym:

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 568 837,17 zł

– Budżet Państwa – 75 844,96 zł

– Wkład własny Powiatu Wschowskiego – 245 725,51 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Translate »