Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 1011F w miejscowości Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 wraz z budową kanalizacji deszczowej. Droga zlokalizowana jest w miejscowości Stare Drzewce, Gmina Szlichtyngowa, Powiat Wschowski.

Przed realizacją inwestycji nawierzchnia drogi była w bardzo złym stanie. Jezdnia była wąska (od 4,00 do 5,50 m), bardzo zniszczona (liczne spękania, dziury i wyrwy) i utraciła wymaganą nośność. Pobocze było krzywe i nieutwardzone. Droga pozbawiona była odwodnienia, na jezdni tworzyły się zastoiska wody, które stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa. Brakowało również zatoczek w miejscach przystanków komunikacji autobusowej i miejsc parkingowych, co zagrażało bezpieczeństwu pojazdów i utrudniało przepustowość.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował remont i poszerzenie jezdni, remont chodników, budowę miejsc postojowych (zatoczka autobusowa i zatoczki parkingowe), budowę systemu odwodnienia pasa drogowego w postaci kanalizacji deszczowej, wymianę oznakowania pionowego.

Prace nad przebudową drogi trwały od marca do września 2011. Wykonawcą robót jest firma BRUK-ART Wojciech Wojciechowski z Jaczowa. Nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem sprawowała Firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki z Leszna.

Całkowita wartość inwestycji – 3.052.524,48 zł

w tym:

– budżet państwa – 1.526.262,00 zł,

– Powiat Wschowski – 1.526.262,48 zł.

 

 

 

Translate »