Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Programy stypendialne w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Print Friendly, PDF & Email

ROK 2004/2005
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wschowskiego – rok szkolny 2004/2005

Kwota dofinansowania: 124 556,31 zł

Programem objętych było 236 uczniów dwóch szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Wschowskiego: I Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana we Wschowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych we Wschowie. Program skierowany był do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z obszarów wiejskich.

Program stypendialny dla studentów pochodzących z terenu Powiatu Wschowskiego – rok akademicki 2004/2005

Kwota dofinansowania: 38 412,51 zł

Programem objętych było 42 studentów (na 336 złożonych wniosków). Programem skierowany był do studentów szkół wyższych prowadzonych w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym.

ROK 2005/2006
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wschowskiego – rok szkolny 2005/2006

Kwota dofinansowania: 222 257,88 zł

Programem objętych zostało 199 uczniów dwóch szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Wschowskiego: I Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana we Wschowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych we Wschowie. Program skierowany był do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z obszarów wiejskich.

Program stypendialny dla studentów z terenu Powiatu Wschowskiego – rok akademicki 2005/2006

Kwota dofinansowania: 66 866,24 zł

Programem objętych było 71 studentów posiadających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Wschowskiego (na 165 złożonych wniosków). Programem objęci są studenci szkół wyższych prowadzonych w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym.

ROK 2006/2007
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wschowskiego – rok szkolny 2006/2007

Kwota dofinansowania: 145 558,00 zł

Programem objętych zostało 178 uczniów dwóch szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Wschowskiego: I Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana we Wschowie oraz I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. Program skierowany jest do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z obszarów wiejskich.

Program stypendialny dla studentów z terenu Powiatu Wschowskiego – rok akademicki 2006/2007

Kwota dofinansowania: 45 092,00 zł

Programem objętych zostało 49 studentów posiadających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Wschowskiego (na 142 złożonych wniosków). Programem objęci są studenci szkół wyższych prowadzonych w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym.

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

 

Translate »