Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Praktyczna nauka zawodów ekonomiczno – informatycznych dla uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie w pracowni – Firma Symulacyjnej

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowano w ramach programu finansowanego ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”.

W ramach kosztów kwalifikowanych projektu do pracowni „Firma symulacyjna”, w której prowadzone będą zajęcia umożliwiające uczniom CKUiP we Wschowie poznanie technik informacyjno – komunikacyjnych oraz zasad i organizacji pracy biurowej, zakupiono 32 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarki oraz projektor multimedialny. Realizacja projektu miała na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie do potrzeb rynku pracy, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o realizację praktycznej nauki zawodu dla uczniów Technikum Prac Biurowych, Technikum Handlowego oraz Technikum Informatycznego. Dodatkowo w ramach kosztów niekwalifikowanych Starostwo Powiatowe we Wschowie zakupiło meble biurowe do pracowni.

Całkowity koszt inwestycji: 17 527,33 Euro

w tym:

Phare – 13 017,65 Euro

Wkład własny Powiatu Wschowskiego – 4 509,68 Euro

Program “Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Translate »