Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Modernizacja drogi powiatowej nr 1018F Lubogoszcz – Ciosaniec

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

W ramach projektu przeprowadzona została modernizacja drogi powiatowej nr 1018F Lubogoszcz – Ciosaniec polegająca na wykonaniu poszerzenia drogi o zmiennej szerokości 3,6 – 3,8 m do szerokości 5,5 m na odcinku ponad 6 km i przykryciu poszerzonego odcinka nawierzchnią bitumiczną. Dotychczas celem poprawy warunków ruchu na drodze, corocznie przeprowadzano profilowanie pobocza. Przedsięwzięcia te wymagały ponoszenia wysokich kosztów, nie przynosiły natomiast pożądanych długotrwałych efektów. Wykonanie poszerzenia drogi i ułożenie na nim nawierzchni bitumicznej było więc jedynym zasadnym sposobem poprawy warunków i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Całkowity koszt projektu – 2 089 516,59 zł

w tym:

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 455 413,40 zł

– Budżet Państwa – 194 055,12 zł

– Wkład własny Powiatu Wschowskiego – 440 048,07 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Translate »