Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Budowa domu jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej”.

Dom Dziecka we Wschowie jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu interwencyjno – socjalizacyjnego. Głównym problemem placówki była niewystarczająca jakość infrastruktury technicznej Domu Dziecka we Wschowie, związana z niespełnianiem wymagań określonych w ustawie o pomocy społecznej art. 154 ust. 7– 7b oraz rozporządzeniu MPIPS z dn. 19.10.2007 ws. placówek opiekuńczo – wychowawczych. Powiat podjął decyzję o budowie nowego domu jednorodzinnego na 14 wychowanków, celem osiągnięcia wymaganych przepisami prawa standardów do roku 2010.

W ramach projektu wybudowany został dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie. Na parterze zaprojektowano obszerny salon połączony bezpośrednio z kuchnią spiżarnia, pomieszczenie gospodarcze, dwa pokoje i garderoba. Na poddaszu zaprojektowano sześć pokoi, dwie łazienki oraz pokój zabaw otwarty na korytarz. Projektowane parametry: powierzchnia użytkowa: 223,06 m2, powierzchnia zabudowy: 154,07 m2 powierzchnia całkowita: 301,98 m2, kubatura netto: 709,07 m3. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami gęstożebrowymi. Wykonane zostały izolacje termiczne (ocieplenie ścian zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych od zewnątrz i poddasza wełną mineralną), izolacje wodno ochronne (przeciwwilgociowe poziome i pionowe) oraz instalacje wodociągowe, kanalizacja sanitarna, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacyjne, gazowe, elektryczne, teletechniczne. Projekt budowy Domu Dziecka zrealizowany został w dwóch etapach. Zakres robót etapu I wykonany został w roku 2008 i obejmował stan surowy otwarty, zakres robot etapu II zrealizowany został w roku 2009 i obejmował roboty stanu wykończeniowego.

Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania infrastruktury opiekuńczo – wychowawczej, zapewniająca polepszenie warunków bytowych w Domu Dziecka we Wschowie, przyczyniając się tym samym do podniesienia standardów wychowania, rozwoju i nauki wychowanków oraz do rozwoju placówki. Dzięki realizacji projektu podniesiony został standard oraz jakość życia wychowanków Domu Dziecka we Wschowie. Powstała infrastruktura spełnia wymogi prawne w zakresie funkcjonowania i stanu infrastruktury. Zakłada się, że nowe, bardziej domowe, warunki zwiększą motywację wychowanków do większej samodzielności w wykonywaniu czynności codziennych oraz zmobilizuje ich do zdobywania wiedzy. Efektywna organizacja czasu dzieci i młodzieży wpłynie na zmniejszenie zagrożeń wywoływanych przez rożnego rodzaju patologie.

Całkowity koszt projektu – 539 309,96 zł

w tym:

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 253 322,37zł

– Wkład własny Powiatu Wschowskiego: 85 987,59 zł

– Dotacja celowa budżetu państwa: 200 000,00 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

 

Translate »