Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych

Print Friendly, PDF & Email

Historia

W dniu 11 października 2011 r. wybrano nowe władze Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych.

W skład PROP weszli:

1. Renata Chilarska,
2. Halina Drgas ze Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej,
3. Beata Stachowska ze Stowarzyszenia Rodziców “Bajkowe Przedszkole” we Wschowie.
Na Przewodniczącą PROP wybrano Renatę Chilarską.
Kontakt telefoniczny z Przewodniczącą Rady tel. 607 286 104

Historia

Do nowych władz Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w dniu 25 stycznia 2008 roku zostali wybrani następujący przedstawiciele organizacji:

1. Renata Chilarska,
2. Jarek Moryto z UKS Sparta w Sławie,
3. Sławomir Majewski ze Stowarzyszenia Grupa VIRTUS ze Szlichtyngowy,
4. Aleksandra Krajewska ze Stowarzyszenia Katolickiego CIVITAS CHRISTIANA ze Wschowy,
5. Halina Drgas ze Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej,
6. Krystyna Zajaczkowska z UKSS Trops ze Wschowy,
7. Janina Kantorska ze Stowarzyszenia Amazonek Wschowskich

Na Przewodniczącą PROP nowe władze wybrali Renatę Chilarską (dotychczasową przewodniczącą),a zastępcą przewodniczącej została Halina Drgas.

Biuro Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych czynne jest w każdy czwartek w godz. od 15.00 do 17.00 na III piętrze pok. 313 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 0607286104 z Panią Renata Chilarską).

Historia

Powołana na I Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 23.06.2005 r. Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych w skład, której weszli: Renata Chilarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej jako jej przewodnicząca, Andrzej Szczudło – przedstawiciel Komitetu Współpracy Wschowa – Oirschot jako jej zastępca, Karol Muszkieta – Prezes Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej, Krystyna Jurszewicz – Członek Zarządu Stowarzyszenia Amazonek Wschowskich, Bożena Polańska – Prezes Towarzystwa PrzyjaciółSławy. W skład Rady weszła również Barbara Sobczyńska ze Szlichtyngowy.

Delegatami do Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych zostali: Renata Chilarska (Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej) i Waldemar Królak (Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Wygnańczycach).

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych będzie organem doradczym pomiędzy przedstawicieli III sektora, a przedstawicielami samorządu powiatowego.

Uroczyste otwarcie 12 grudnia 2005 r. siedziby Biura Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie umożliwi sprawne funkcjonowanie Rady i organizacji pozarządowych z terenu powiatu oraz będzie wyznacznikiem wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej.

Galeria

Translate »