Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Kronika z 2002 r.

Print Friendly, PDF & Email

Spotkanie z SAPARD-em

26 marca 2002 r. Starostwo Powiatowe we Wschowie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były organizatorami spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla rolników zainteresowanych programem SAPARD. Na spotkanie do sali konferencyjnej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie przybyło ponad 40 osób, w tym sołtysi i rolnicy z terenu Powiatu Wschowskiego oraz przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Spotkanie prowadził prezes oddziału ARiMR Bogdan Bakalarz oraz Jan Giera, kierownik Działu Doradztwa w Agrobiznesie, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach.

W części informacyjnej spotkania prowadzący przedstawili ogólne informacje o programie SAPARD, a także stan przygotowań do jego rozpoczęcia. Szczegółowo omówiono zasady udzielania pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Rolnikom zaprezentowano m.in. oficjalne dokumenty obowiązujące w procedurach programu SAPARD. Każdy z uczestników spotkania otrzymał materiały szkoleniowe oraz formularze wniosków, które dotyczyły udzielania pomocy finansowej. Prowadzący informowali, jak wypełniać poszczególne formularze, omówili przykładowy wniosek o pomoc. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat przyszłości polskiego rolnictwa w unijnych strukturach.

Spotkanie z przedstawicielami zakładów pracy

27 marca 2002 r. Starostwo Powiatowe we Wschowie zorganizowało spotkanie z przedstawicielami zakładów pracy z terenu powiatu. Podczas spotkania zostały omówione aktualne informacje dotyczące życia gospodarczego w powiecie. Starosta Marek Kozaczek zapoznał reprezentantów lokalnego biznesu ze strukturą oraz zaawansowaniem prac Starostwa Powiatowego we Wschowie, przedstawił funkcjonujące w urzędzie wydziały oraz omówił ich dotychczasową działalność. W kolejnym punkcie zostały przedstawione aktualne dane Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie o stanie bezrobocia w powiecie. Starosta zaproponował również firmom wzięcie udziału w Dniu Województwa Lubuskiego 6 czerwca br., na którym zostaną zaprezentowane powiaty naszego regionu. Na zakończenie zgłoszono możliwość zorganizowania we Wschowie polsko-niemieckiego forum gospodarczego, na które zostaliby zaproszeni przedstawiciele niemieckiego biznesu oraz kontrahenci polscy.

Spotkanie powiatów

11 i 12 kwietnia 2002 r. Starosta Wschowski Marek Kozaczek uczestniczył w IV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Liczeniu. Związek jest Stowarzyszeniem skupiającym ponad 300 powiatów i miast na prawach powiatu. Podczas zgromadzenia, Powiat Wschowski został przyjęty w struktury związku, stając się jego pełnoprawnym członkiem.

Związek Powiatów Polskich powstał w 1999 roku z inicjatywy powiatowych samorządowców. Za główne cele obrał sobie wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich powiatów. Związek realizuje swoje cele m.in. poprzez reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, wymianę doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań powiatów z zakresu administracji rządowej czy wreszcie poprzez prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego. Zgromadzenie, które miało miejsce 11 i 12 kwietnia br. w iczeniu Podczas zgromadzenia, p.chadzeniu oraz i. Poza tym starosta spotkał się z przedstawicielami cyjnej i programowej, mającstało się dobrym pretekstem do dyskusji nad tropiącymi kraj i same powiaty problemami. Przyjęto m.in. stanowiska związku dotyczące bezrobocia, ochrony zdrowia, finansów. Uzupełniono także władze stowarzyszenia. W obradach uczestniczyli m.in. wiceminister MSWiA Jerzy Mazurek oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansowej w Ministerstwie Finansów – Jacek Uczkiewicz. Jednym z punktów konwentu było wręczenie staroście wschowskiemu Markowi Kozaczkowi aktu przyjęcia w poczet członków Związku Powiatów Polskich. Akt przekazał prezes Zarządu ZPP Antoni Jankowski. Poza tym starosta spotkał się z przedstawicielami wszystkich powiatów lubuskich, które były reprezentowane na zgromadzeniu oraz z przedstawicielami nowo powstałych, funkcjonujących od 1 stycznia 2002 roku powiatów. Tutaj wymieniono się uwagami oraz rozmawiano o problemach z jakimi musza uporać się te powiaty.

Włączenie Powiatu Wschowskiego w struktury Związku Powiatów Polskich pozwoli na korzystanie ze wszystkich programów jakie realizuje Związek.

Duma wschowskiego szpitala

25 kwietnia 2003 r. rozpoczął się nowy etap we wschowskim szpitalu. Oddano do użytku jeden z najnowocześniejszych obiektów medycznych w rejonie – Centralną Izbę Przyjęć, która wchodzi w skład Szpitalnego Oddziału Ratownictwa Medycznego. Na uroczystość otwarcia przybyło wielu gości m.in. Marszałek województwa Lubuskiego Andrzej Bocheński, dyrektor Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych Zbigniew Pierożek, krajowy konsultant ds. medycyny ratunkowej prof. Julian Jakubaszko, przedstawiciele władz Sławy i Szlichtyngowej, sponsorzy, wykonawcy robót i wielu innych. Gości powitał Starosta Powiatu Wschowskiego oraz dyrektor wschowskiego szpitala Andrzej Śrutwa. Starosta Marek Kozaczek wskazał na potrzebę sprawnie działającego systemu bezpieczeństwa na terenie powiatu w którego skład wchodziłyby policja, straż pożarna oraz służby niemedyczne. Poza tym w system zostałaby zaangażowana cała baza techniczna województwa lubuskiego, w tym ratownictwo lotnicze.

Do stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratownictwa Medycznego, wschowski szpital został wytypowany przez pełnomocnika wojewody ds. wprowadzania zintegrowanego ratownictwa medycznego. W tym celu kilka miesięcy temu przystąpiono do prac nad Centralną Izbą Przyjęć. W CIP znajduje się sal operacyjna, oddział intensywnej terapii, gabinety zabiegowe i sale obserwacyjne. Pomieszczenia wyposażone są w kardiomonitory, respiratory, defibrylator oraz inne niezbędne w udzielaniu pierwszej pomocy urządzenia. Poza tym na dokompletowanie potrzebnej aparatury Ministerstwo Zdrowia przeznaczy wschowskiemu szpitalowi w tym roku 500 tys. zł, natomiast w przyszłym roku około 200 tys. zł.

Ścieżki rowerowe

25 kwietnia 2003 r. W Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie dotyczące przebiegu przez teren powiatu ścieżek rowerowych w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Prace odbywały się pod okiem mgr inż. Architekt Krystyny Goińskiej z Zielonej Góry, przedstawicieli nadleśnictwa w Sławie i Włoszakowicach, reprezentantów gmin w Sławie, Szlichtyngowej i Wschowie, Komendanta Hufca ZHP we Wschowie Franciszka Trybla oraz dyrektora stacji IMGW w Radzyniu Alfreda Röslera. Opracowany plan przewiduje powstanie dwóch tras rowerowych przebiegających przez Powiat Wschowski. Trasa pierwsza tzw. „E” – szlak pomarańczowy – rozpoczyna się w Krośnie Odrzańskim i kończy w Kożuchowie. W Powiecie Wschowskim szlak prowadzić ma przez Sławę, Wschowę i Szlichtyngowę do Głogowa. Natomiast trasa szlaku żółtego przewidziana jest od miejscowości Przełazy do Łęknicy. W powiecie przebiegać będzie krótki odcinek tej trasy od miejscowości Borowiec, przez Tarnów Jezierny do Jodłowa i Jeziornej. Następnie szlakiem zielonym pieszym, przez Rezerwat „Mesze” do Konotopu.

Nowości dla policjantów

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie wzbogaciła się o trzy nowe radiowozy. Opel Astra i Polonez już rozpoczęły służbę. Trzecie auto trafi do Komendy w najbliższych dniach. Koszt zakupu samochodów wynosi 100 tys. zł, z czego połowę tej kwoty pokryło Starostwo Powiatowe we Wschowie. Pozostała część została przekazana z budżetu Komendy Głównej Policji.

29 maja 2002 r. na dziedzińcu komendy powiatowej miało miejsce uroczyste przekazanie kluczyków do nowych aut. Starosta wschowski Marek Kozaczek symbolicznie wręczył kluczyki do radiowozów komendantowi powiatowemu Ryszardowi Kozłowskiemu. Ten z kolei przekazał je policjantom, którzy na co dzień będą jeździć zakupionymi samochodami. Biała Astra Classic, o pojemności 1.4 litra trafi do wydziału kryminalnego wschowskiej komendy. Polonez będzie służył policjantom z prewencji i ruchu drogowego. W obu autach, ze względów oszczędnościowych, zostaną zamontowane instalacje gazowe.

Obecnie do dyspozycji funkcjonariuszy w całym powiecie jest 14 radiowozów.

Promocyjny folder

Nakładem wydawnictwa z Kwidzyna, ukazał się folder promocyjny Powiatu Wschowskiego. Publikacja składa się z dwóch części: informacyjno-turystycznej oraz z części zawierającej oferty gospodarcze. Treść folderu opracowali pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa, natomiast zdjęcia wykonał w większości Tomasz Müller z wydawnictwa, które przygotowywało folder. Część fotografii pochodzi również z archiwum Konrada Antkowiaka i Urzędu Miejskiego w Sławie. Publikacja zawiera charakterystykę trzech gmin, wykaz najważniejszych zabytków i miejsc godnych odwiedzenia. Poza tym w folderze przedstawiony jest krótki rys historyczny.

Folder został wydany w wersji dwujęzycznej: polskiej i niemieckiej.

Deszcz nagród

7 czerwca br. Powiat Wschowski uczestniczył w Dniu Województwa Lubuskiego – „Panorama Kulturalna Powiatów” w Gubinie. Jest to najstarsza impreza transgraniczna w Polsce, organizowana już po raz 41 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Patronat honorowy nad tą imprezą objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Gospodarzem tegorocznego święta był Burmistrz Miasta Gubina i Starosta Powiatu Krośnieńskiego.

W tego typu przedsięwzięciu Powiat Wschowski uczestniczył po raz pierwszy. W korowodzie ulicami Gubina wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Dobrosława” z Krzepielowa, Smok Pieczarkowy z Domu Kultury w Ciosańcu i przedstawiciele Zakładu Mięsnego „Dobrosława”. Na stoisku powiatowym zaprezentowała się firma „Dobrowolski” ze Wschowy oraz Europejska Klinika Rehabilitacyjno-Szkoleniowa „VICTORIA” z Radzynia, która zaprezentowała metodę leczenia zimnem tzw. krioterapię. W ramach koncertu Lubuskich Gwiazd Estrady, gdzie występowały zgłoszone przez starostwa grupy i soliści amatorzy, Powiat Wschowski reprezentował zespół Zbigniewa Iłowskiego z Domu Kultury we Wschowie.

Podczas obchodów Dnia Województwa Lubuskiego Powiat Wschowski za bogactwo oferty stoiska promocyjnego oraz za praktyczną prezentację metody krioterapii otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Lubuskiego, Andrzeja Bocheńskiego. Ponadto Marszałek przyznał Urzędowi Miasta i Gminy we Wschowie oraz Powiatowi Wschowskiemu nagrodę za wysoki poziom graficzny i zawartość informacyjną zestawu „Wschowa” w konkursie na wydawnictwa regionalne. Wyróżnienie otrzymał także Urząd Miejski w Sławie za zestaw materiałów promujących walory turystyczne Sławy i okolic.

Historyczna Rada

Aula wschowskiego I Liceum Ogólnokształcącego była miejscem historycznej, pierwszej od ponad 27 lat, Sesji Rady Powiatu Wschowskiego. 18 listopada 2002 r. podjęto pierwsze uchwały dotyczące wyboru Starosty oraz Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

Rada Powiatu Wschowskiego liczy 15 radnych, którą stanowią następujące osoby: Zygmunt Bizukojć, Mirosława Chmielewska, Witold Dokurno, Stanisław Dziubaty, Ryszard Szumski, Leszek Waluda, Kazimierz Kapelańczyk, Daniel Mika, Marek Kozaczek, Zbigniew Semeniuk, Barbara Sobczyńska, Teresa Munia, Bronisław Orłowski, Franciszek Opiela oraz Zdzisław Mazur. Franciszka Opielę ze Sławy wybrano większością głosów na Przewodniczącego Rady Powiatu, jego zastępcami zostali: Kazimierz Kapelańczyk ze Starych Drzewiec i Ryszard Szumski z Wróblewa.

Pierwszym Starostą Powiatu Wschowskiego został Marek Kozaczek, dotychczasowy organizator struktur powiatowych. Jego zastępcą został Marek Boryczka ze Sławy, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie.

Foto: Rada Powiatu Wschowskiego, od lewej stoją: Daniel Mika, Witold Dokurno, Zygmunt Bizukojć, Leszek Waluda, Starosta Marek Kozaczek, Teresa Munia, Ryszard Szumski, Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek Opiela, Kazimierz Kapelańczyk, Wicestarosta Marek Boryczka, Mirosława Chmielewska, Zbigniew Semeniuk, Stanisław Dziubaty, Barbara Sobczyńska, Zdzisław Mazur.

Obrady I Sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Translate »